Kulturopportunistens Böcker

Handbundna böcker

och Digitala upplagor

"Programmering för Humanister" vänder sig till dig som tror att du inte kan lära dig programmera. Att det är alldeles för svårt och krångligt för dig. På ett enkelt och mycket kortfattat sätt lär du dig hur grundläggande  webbprogrammering fungerar. Tanken är att hyvla ner tröskeln och med så få ord, men så mycket action som möjligt få dig att komma igång med HTML, CSS och Javascript.


Läs mer om boken hos It-pedagogen:

https://it-pedagogen.se/kort-e-bok-ska-fa-teknikradda-att-vaga-borja-programmera/


 

 Slå ett slag för hantverket

 

Kulturopportunisten vill slå ett slag för hantverk, gör det själv-anda och unika produkter. I december 2019 har tidskriften gett ut romanen Mentalaren i 100 numrerade handbundna exemplar. Boken är dramatikern Jonny Källs romandebut. Ni hittar den på:


  • Majornas Böcker och Kaffe, Allmänna vägen 22, Göteborg
  • Kronhusgårdens Skafferi, Kronhusgården, Göteborg
Mentalaren är en skör och skitig skildring av ung kärlek, sex och konstnärsdrömmar i ett slitet Göteborg. Författaren Jonny Käll är dramatiker och har även skrivit ett flertal skönlitterära verk. Han ges ut av tidskriften Kulturopportunisten, som vill främja god litteratur.


Läs mer om Jonny Käll i senaste numret av tidningen Revansch och i Svenska Internetportalens intervju som du finner här:


http://www.svip.se/kultur/jonny-kall-debuterar-med-mentalaren/